Homepage  |  Weblog

#Blog

En ineens zegt uw ‘onmisbare’ medewerker zijn baan op…


Thursday, November 07, 2019 by Rob Bensdorp

Het gebeurt vroeg of laat in elk bedrijf: De vaste waarde in uw organisatie die na jaren trouwe dienst ineens toch voor een carrière elders kiest. Wellicht herkent u het. Uw medewerker vraagt wat nerveus of u tijd heeft en vertelt u vervolgens dat hij/zij ervoor gekozen heeft om de loopbaan elders voort te zetten.

 

De Pavlov reactie bij de meeste bedrijven is om zo snel mogelijk te gaan werven voor een nieuwe vaste medewerker. Maar, is dit altijd het verstandigst? Over het algemeen wordt dan gezocht naar een kopie van uw oude vertrouwde medewerker, terwijl het bedrijf misschien wel in een andere fase is beland. Een fase die wellicht vraagt om een andere invulling. Of misschien is de organisatie wel gebaat bij een totaal andere persoonlijkheid om de boel weer eens goed wakker te schudden.

 

In voorkomende gevallen is het wellicht beter om even de tijd te nemen voor reflectie. Het is spijtig als een vertrouwde waarde uw bedrijf verlaat, maar is het misschien ook geen kans om de tijd te nemen om na te denken over wat uw bedrijf nu nodig heeft? Tijd waarvan u misschien denkt dat u die niet heeft. In dat geval kan het wijs zijn om een interimmanager in te huren: Zij zijn snel beschikbaar en gewend om snel ingewerkt te zijn. U kunt vervolgens de tijd nemen om goed na te denken over de nieuwe vaste invulling waarbij u ook rustig de tijd kunt nemen voor het wervingsproces en u zich niet gedwongen voelt om onder tijdsdruk die net niet ideale kandidaat toch maar aan te nemen.

 

Een interimmer? Dat is zo gek nog niet…
Advies missie voor Agriterra naar Rwanda (1)


Saturday, January 14, 2017 by Rob Bensdorp

In oktober ben ik voor Agriterra een week naar Rwanda gereisd om twee kleine zuivelcooperaties (Dukundamatungo en Dufaco) te auditen om te kijken of ze geschikt zijn voor Agriterra om mee samen te werken op het gebied van kennis uitwisseling met als doel om hen te helpen een beter belegde boterham voor de boer te bereiken.Rwanda kantoortuin

Rwanda
Adviesmissie naar Mukurweini Wakulima Dairy, Kenia


Saturday, June 13, 2015 by Rob Bensdorp

Na vorig jaar al voor Agriterra naar Meru, Kenia geweest te zijn om Meru Central Dairy te adviseren in het beter organiseren van hun melk inzameling, kwam begin mei de vraag of ik wederom naar Kenia zou willen gaan om Wakulima Dairy in Mukurwe-ini te adviseren in het opzetten van een 'cold chain' voor hun melkinzameling en distributie van hun gereed product (gepasteuriseerde melk).

20150603_095634

Met 'cold chain' wordt bedoeld dat de keten van melkinzameling en distibutie van gereed product gebeurt op een wijze dat de melk gekoeld is. De huidige werkwijze is dat de melk inzameling van boer naar fabriek een totaal ongekoeld gebeurt.

20150603_145949

Op 31 mei 2015 ben ik naar Nairobi gevlogen om de dag erna af te reizen naar Nyeri (200 km noord van Nairobi, aan de voet van Mount Kenya). Ter plekke de lokale Agriterra medewerkers Patrick Kagathi en Hillary Maket ontmoet die me de gehele week zouden vergezellen. De eerste dag eerst kennis gemaakt met de staf van Wakulima Dairy en een rondleiding door de fabriek gehad.

20150602_120811

Vervolgens in de daaropvolgende dagen het melk verzamelgebied, wat in een straal van ongeveer 20 kilometer rond de fabriek in Mukurweini ligt, rondgereist en in kaart gebracht. De coöperatie heeft zo'n 5600 actieve boeren die melk leveren. De gemiddelde boer heeft 2 koeien en levert tussen de 10 en 25 liter melk aan. Dit gaat doorgaans alleen om de melk die 's morgens gemolken wordt. De melk die later op de dag gemolken wordt is meestal voor eigen gebruik. De boeren brengen hun melk 's morgens in aluminium kannen naar de collectiestations van de coöperatie of ze brengen het op een afgesproken tijdstip op een bepaald punt langs de weg, waar een truck van de coöperatie de melk afhaald. Ondanks dat het verzamelgebied niet extreem groot is, is er op deze wijze een heel fijnmazig net gemaakt om de melk te verzamelen. Door voor minder collectiestations te kiezen en deze uit te rusten met koeltanks, kan er voor gezorgd worden dat de melk sneller gekoeld is, en kan het transport van de collectiestations naar de fabriek gaan plaatsvinden met tankwagens. Op basis hiervan kon een advies worden opgesteld over benodigde investeringen en organisatorische wijzigingen in de melk inzameling.

20150603_114239

Op basis van interviews en supermarkt bezoeken kon ook een advies worden opgesteld voor de 'cold chain' van gereed product.

Op vrijdag 5 juni tenslotte het advies gepresenteerd aan de staf van Mukurweini Wakulima Dairy, waarna te terugreis weer kon worden aanvaard.
Adviesmissie zuivelcoöperatie Kenia


Sunday, November 30, 2014 by Rob Bensdorp

Na enige maanden geleden al voor Agriterra naar Indonesië geweest te zijn om daar een cocossuiker coöperatie te helpen, kwam in oktober de vraag of ik naar Kenia zou willen afreizen om aldaar een groeiende zuivel coöperatie advies te geven op het gebied van hun logistiek rond de melk inzameling.Meru 5

Begin november ben ik samen met Ernst van der Vlist van Schiphol naar Nairobi gevlogen waarna de dag erop een autoreis volgde van zo'n 6 uur naar Meru. Meru is gelegen aan de voet van Mount Kenia, 300 km noordelijk van Nairobi en zo'n beetje pal op de evenaar.Meru 3

De omgeving van Mount Kenia is zeer vruchtbaar vanwege de vulkanische afzettingen uit het verleden. In Meru is een coöperatie gevestigd (Meru Central Dairy Union Cooperative) die sterk groeit. Momenteel halen zij hun melk in een straal van maximaal 50 kilometer rond Meru weg bij zo'n 20.000 boeren. Dit jaar verwachten ze 25 miljoen liter melk op te halen en te verwerken tot houdbare melk en yoghurt.Meru 2

Na eerst op maandag kennis gemaakt te hebben met de staf van Meru kregen we vervolgens een rondleiding door de fabriek. Vervolgens zijn we met onze chauffeur en twee mensen van Meru de rest van maandag, dinsdag en woensdag in het collectie gebied van Meru op bezoek geweest bij de coöperaties en groepjes die melk verzamelen voor de centrale Meru coöperatie en ook bij een aantal boeren. Het gebied rond Meru waar de melk verzameld wordt is niet altijd even toegankelijk. De boeren brengen dan ook meestal te voet hun melk die 's morgens gemolken is naar zogenaamde verzamelpunten die vaak niet verder dan een kilometer van hun boerderij ligt.Meru 4

De verzamel coöperaties en groepjes (in totaal zo'n 40) halen daar de melk op met ezelkarren, motorfietsen of als de weg wat beter is met een lorry. Bij de verzamel coöperaties en groepjes wordt de melk hetzij in 50 liter melkbussen gegoten hetzij in een koeltank opgeslagen. Vandaaruit gaat de melk met een lorry of met een tankwagen naar de fabriek. Opvallend is dat de melk die 's middags gemolken wordt eigenlijk bijna niet naar de fabriek gaat, maar vooral voor eigen gebruik van het gezin of voor de lokale markt is. Dit heeft mede te maken met het feit dat de middag melk niet meer in het donker naar de fabriek vervoerd kan worden en dan eigenlijk pas in de morgen weer vervoerd zou kunnen worden.Meru 7

Gezien het feit dat er maar weinig gekoelde opslag is bij de verzamel coöperaties en groepjes, gebeurd dit dan ook alleen maar als daar wel een koelinstallatie is. Doordat de boeren sinds een jaar van Meru Central Dairy advies en training krijgen over diergezondheid en het effect van beter voer, is de hoeveelheid melk per dag per koe sterk aan het stijgen. Een bedreiging is wel dat de jeugd vaak niet wil boeren. Daar staat tegenover dat steeds meer boeren aan schaalvergroting gaan doen. Hoewel het gemiddeld aantal koeien per boer nog steeds niet hoger ligt dan 2 tot 3, zie je nu ook boeren ontstaan met 40 koeien. Door de groei, zo werd ons snel duidelijk zijn de nog beperkt aanwezige koel en opslag faciliteiten alweer te klein. De prioriteit moet dan ook liggen op uitbreiding van de gekoelde opvang bij de verzamel coöperaties en groepjes. Op die wijze zal ook meer melk via een tankwagen naar de fabriek vervoerd kunnen worden. Dit heeft zowel kwaliteits- als financiële- voordelen.

Op donderdag hebben we aan de hand van onze bevindingen in het veld met de verschillende medewerkers van de Meru staf gesproken. Op vrijdag hebben we onze bevindingen en aanbevelingen in een presentatie gezet die we op zaterdagochtend gedeeld hebben met de staf. Een en ander werd enthousiast ontvangen door de staf van Meru.Meru 8

Voor ons was het tenslotte weer tijd om terug te gaan naar Nairobi waarna we op zondag weer terugvlogen naar Schiphol.
Adviesmissie naar Indonesische cocossuiker coöperatie Jatirogo


Saturday, August 30, 2014 by Rob Bensdorp

Adviesreis Rob Bensdorp naar kokossuiker coöperatie Jatirogo in Java - Indonesië

Enige tijd terug ben ik benaderd door Agriterra met de vraag of ik een adviesreis wilde maken naar een kokossuiker coöperatie in Indonesië. Nu kende ik om te beginnen Agriterra niet. Agriterra is een organisatie die in 1997 opgericht is door onder andere LTO Nederland en de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) voor land- en tuinbouw met als doel om boeren en boerenorganisaties in ontwikkelingslanden te helpen. Na een gesprek met Agriterra, waarin werd aangegeven dat ik de reis met een financieel expert zou maken om een financieel - logistieke verbeterslag te behalen met de coöperatie, heb ik aangegeven dat ik mijn herfstvakantie daar graag voor op zou offeren.Jat 1

Zaterdag 16 augustus was het zover: Na in totaal 15 uur vliegen via Singapore naar Yogyakarta op Java waren Frank van der Vlugt (de financiële expert) en ik zelf zondagmorgen in Yogyakarta geland. In de daarop volgende week hebben we kennisgemaakt met de coöperatie en met de manier waarop ze nu werken. De coöperatie koopt kokossuiker waar wereldwijd steeds meer vraag naar is omdat het een zogenaamde "langzame" (gezondere) suiker is die bovendien in het geval van deze coöperatie ook nog organisch (organic gecertificeerd) geteeld wordt.

Jat 2

Het proces behelst dat de boer de bloesem van zijn kokospalmen zo insnijd dat er geen kokosnoten aan gaan groeien, maar dat er een suikerrijke sapstroom ontstaat die in bamboe bakjes stroomt boven in de boom. Jat 3De boer leegt die bakjes vervolgens 2 keer per dag. De coöperatie heeft 1400 boeren die ieder gemiddeld 15 palm bomen "melken". Gemiddeld oogsten ze ruim 30 liter sap per dag wat door hun vrouwen ingekookt wordt tot ruim 3 kilo suiker. Zij bieden hun suiker vervolgens aan ongeveer 50 "collectors" die vervolgens de suiker weer doorverkopen aan 7 cpu's (central processing units). Deze cpu's kijken of de suiker niet te vochtig is en drogen hem eventueel nog verder. Daarna gaat de suiker naar het centrale warehouse van de coöperatie waar de suiker wordt getest op vocht en op het bevatten van vreemde voorwerpen (haar, steentjes, insecten, etc.).  De coöperatie verkoopt de suiker voornamelijk voor de export en verpakt de suiker daartoe volgens klant specifieke wensen.  Op jaarbasis zou de coöperatie ongeveer 1000 ton suiker kunnen leveren.

De financieel expert heeft in de week dat we er waren met name zich bezig gehouden met het maken van een model voor een financieel maandverslag, het adviseren over een aantal financiële problemen aangaande belasting en cashflow en met de kostprijs berekeningen.Jat 4

 

Zelf heb ik me bezig gehouden met het optimaliseren van het logistieke traject, de veiligheid en gezondheid van de boer (valgevaar uit zijn tientallen meter hoge bomen) en zijn vrouw (zit 8 uur per dag in een kamer sap in te koken in de rook van haar oventje zonder rookgasafvoer) , de hygiëne bij de boeren, de cpu's en het warehouse.

Aan het eind van de week is er afgesloten met een presentatie waarbij we onze bevindingen en aanbevelingen hebben gegeven, die door de coöperatie zeer positief werden ontvangen. Men gaat ermee aan de slag met als doel om uiteindelijk de levensstandaard en werkomstandigheden van de boeren te verbeteren.

Jat 5