Homepage  |  Weblog  |  Ode aan de industrie!

#Blog

Ode aan de industrie!

Friday, October 29, 2010 door Nick van Alst

Het wordt vaak gezien als het hoogtepunt van maatschappelijke ontwikkeling: de industrie verdwijnt uit een land, de dienstensector neemt het over. Dit klinkt mooi: Iedereen een kantoorbaan, geen vervuilende en landschaps ontsierende industrie, gering beslag op schaarse ruimte, ontwikkeling van een kenniseconomie, stimuleren van innovatie, etc.

De vraag is of dat dit dus inderdaad zo mooi is? Stel we bannen de industrie uit in Nederland. Aan wie slijten we dan onze diensten? Wat doen we met de vruchten van onze kenniseconomie? Wie zit te wachten op de innovaties die vanachter bureaus verzonnen zijn? Wat doen we met alle mensen die graag met de handen werken?

Een modern westers land zou qua industrie niet op kosten kunnen concurreren met landen als India en China aangezien de loonkosten daar veel lager zijn. Te gemakkelijk wordt er daarbij aan voorbij gegaan dat door onze hoog opgeleide werknemers, ons innovatievermogen en onze uitstekende infrastructuur voor heel veel industrietakken kan zorgen voor een concurrerend prijspeil. Niet voor niets zien we dat diverse industrietakken in de westerse wereld zeer concurrerend zijn. Neem als voorbeeld de chemie (Nederland heeft een zeer sterk ontwikkelde chemische industrie) of neem de electronica (wel eens van ASML gehoord?). Verder wordt er van uit gegaan dat in de industrie alles zich afspeelt op mondiaal niveau. Dat klopt inderdaad voor veel industrietakken, maar bijvoorbeeld niet voor grote delen van de voedingsmiddelenindustrie of de diervoerderindustrie. Dat zijn industrietakken die gebonden zijn aan een thuismarkt aangezien de transportkosten voor deze producten anders te hoog worden.

Wat wel bedreigend is voor de industrie in de westerse wereld in zijn algemeenheid en Nederland in het bijzonder is dat de regeldruk verlammend werkt. Om een fabriek te bouwen in de Rotterdamse haven, ben je zo een drietal jaren verder. Dit vooral door de ellelange procedures die doorlopen moeten worden.

Laten we elkaar dan ook niet aanpraten dat we van onze industrie af moeten. Laten we onze industrie koesteren als essentieel onderdeel van onze moderne wersterse/Nederlandse maatschappij.

Daarom: Ode aan de (Nederlandse) industrie!

1 reactie(s) voor “Ode aan de industrie!”

  1. Cees Kuijt Zegt:


    Dat de regeldruk verlammend werkt kan ik over mee praten. Nou werk ik niet in de industrie maar in de dienstverlening. Als ik na een gesprek van een uur de risico's van een bepaalde onderneming in beeld heb gebracht en deze in overleg met de ondernemer heb afgedekt, veroorzaakt die zelfde regelgeving /regeldruk ervoor dat ik nog minstens 3 uur nodig heb het gehele gesprek inclusief motivatie en checklists vast te leggen. Iedere klant die dan minder opbrengt dan pakweg € 500,00 mag je bedrijfseconomisch gezien niet eens meer bedienen.Industrie moet blijven.Alleen bouwen op dienstverlening ( het wedden op één paard) maakt onze economie heel kwetsbaar.

Laat een reactie achter:

Naam:  
E-mailadres:  
Website:
Reactie:  
  Typ de woorden over die hieronder weergegeven staan:
 
 Nieuwe code