Homepage  |  Weblog  |  ZZP, ja of nee...

#Blog

ZZP, ja of nee...

Saturday, November 27, 2010 door Nick van Alst

Iedereen is het er wel over eens dat de arbeidsmarkt grondig verandert. Eén van de meest in het oog springende veranderingen is wel dat het percentage Zelfstandigen Zonder Personeel, kortweg ZZP'ers genoemd, explosief stijgt.

Er zijn ZZP'ers van velerlei pluimage te vinden. Zo zag je voor de crisis in de bouw steeds meer ZZP bouwvakkers, je ziet ZZP'ers in de zorg, in het wegverkeer, in het interim management, in de HR, etc.

De ZZP'er is een ondernemer die alle voordelen van het ondernemerschap kent. Ik denk hierbij aan de fiscale voordelen, de vrijheid en de kick van het "zelfstandig" zijn.

De ZZP'er heeft dus ook alle nadelen van het ondernemerschap waaronder de belangrijkste, risico dragen. Dit uit zich in allerlei keuzes die ZZP'ers moeten maken aangaande bijvoorbeeld de verzekeringen die zij afsluiten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering ja of nee. Als het antwoord ja is, hoe hoog verzekert hij zich dan? Het zelfde geldt voor de opbouw van zijn pensioen of de opbouw van een reserve potje als er eens weinig opdrachten zijn, en zo zijn er nog veel meer zaken waarin hij afwegingen en keuzes moet maken.

Het vreemde is nu dat steeds meer belangengroeperingen uit de tijd dat ZZP'ers nog zeldzaam waren zich nu inzetten om allerlei (sociale) vangnetten te creëren voor de ZZP'ers. Ik denk hierbij aan de FNV die daartoe een eigen zelfstandigen vereniging heeft opgezet, maar ook aan diverse politieke partijen aan de linker kant van het politieke spectrum die hiervoor ijveren. Soms komt deze roep zelfs uit een hoek waar je het niet van verwacht: Enige tijd geleden kwam Bernard Wientjes, de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zelfs met een dergelijke oproep.

Ik, zijnde een ZZP'er, vindt deze ontwikkeling uiterst onwenselijk. Een ZZP'er is dat geworden voor de voordelen van het ZZP-schap en accepteert daarbij de nadelen. Sterker nog als de nadelen wegvallen valt ook het voordeel van de vrijheid om risico's en keuzes te maken weg. Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de traditionele partijen een eigenbelang hebben om op deze wijze hun traditionele rol veilig te stellen.

1 reactie(s) voor “ZZP, ja of nee...”

  1. Erik van Ramshorst Zegt:


    Hoi Rob,
    Inhoudelijk ben ik het eens met je stelling. ZZP'er is een bewuste keuze, je maakt bewust de keuze om ondernemer te worden, je maakt bewust de keuze om financiële risico's te lopen: omzet, kosten en winst. MAAR, dit is mijn vakgebied: Je maakt ook bewuste keuzes om risico's van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en inkomen voor later zelf in te vullen. Mits bij goede voorlichting en eerlijke (APS Pensioenteam) tarieven, zijn het reële keuzes voor een ondernemer. Terugkomend op je stelling, veel mensen hebben de laatste jaren hun loondienstverband omgeruild voor het ondernemerschap. Als werknemer ben je verplicht verzekerd voor veel van deze zaken, de partijen die deze verzekeringen verzorgen zijn andere dan die voor zelfstandig ondernemers: uitstroom bij pensioenfondsen van werknemers, uitstroom vanuit arboaspecten en uitstroom uit de werknemersverenigingen en vakbonden. Veel van deze partijen voeren een sterke lobby om het verlies aan premie of lidmaatschap inkomsten vanuit werknemers te verleggen naar zzp'ers: bijvoorbeeld pensioen: een zzp'er mag inmiddels ook pensioenpremie aan het fonds betalen. Als zzp'er kun je inmiddels ook lid worden van het FNV zelfstandigen, aparte vakbeweging voor zzp'ers, een vakbond was toch juist voor de werknemers! Dat Bernard Wientjes een pleidooi houdt voor dergelijke verplichte zaken voor de zzp'ers komt door de concurrentiepositie van de zzp'ers. Een zzp'er heeft andere wetgeving, in de praktijk lagere kosten, andere arbo wetgeving, dus meer mogelijkheden en lagere kosten. Kostprijs van de werknemer bv in de bouw is ongeveer EUR 40 a EUR 50 per uur, een zzp’er werkt al snel voor een veel lager tarief. Extra verplichtingen vanuit de overheid, fondsen en vakverenigingen en vakbonden voor de zzp’er zorgen op den duur 1 op 1 voor een hogere kostprijs.
    Allemaal heel slim geredeneerd vanuit de organisaties die hun inkomsten weer op peil willen brengen of dat van hun leden. Via een politieke lobby wordt dit noemer gebracht om de zzp’er te helpen. Alleen dit is niet in het belang van de zzp’er maar van de partijen zelf.
    Dit is op persoonlijke titel geschreven door Erik van Ramshorst.

Laat een reactie achter:

Naam:  
E-mailadres:  
Website:
Reactie:  
  Typ de woorden over die hieronder weergegeven staan:
 
 Nieuwe code