Homepage  |  Disclaimer

#Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door BMS-Interim. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. BMS-Interim is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Facility Performance Standard  behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzigingen buiten het domein www.robbensdorp.nl of www.bms-interim.eu) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij BMS-Interim niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

#Info

Copyright

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudingen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMS-Interim.